Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Nội dung sách cập nhật mới nhất các loại thuế xuất nhập khẩu áp dụng cho tất cả các tờ khai hải quan từ năm 2019 .