CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIỂU CHÍ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (3 tập)

-15%

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIỂU CHÍ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (3 tập)

1.350.000 1.150.000

còn 500 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2008/TT- BGDĐT ngày 26-12-2018. Đáng chú ý, có nhiều môn học mới sẽ xuất hiện trong Chương trình học của  cấp tiểu học , như: Ở cấp tiêu học có môn mới là Tin học và Công Nghệ, bên cạnh các môn học trước đây như: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục lối sống, đạo đức, Tự Nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý …: Ở cấp trung học cơ sở, môn Tin học trở thành môn học bắt buộc, ngoài ra còn có các môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học và Tự nhiên với cách thức tổ chức mới; Ở cấp trung học phổ thông , học sinh được lựa chọn theo nhóm Khoa học Xã Hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và nhóm Công Nghệ và nghệ thuật (gồm Công nghệ , Tin học, Nghệ thuật) .

Ngoài ra, các môn học bắt buộc như Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất …. Vẫn được giữ nguyên, Chương trình giáo dục phổ thông mới được  thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020 – 2021: Thực hiện với lớp 1; Từ năm học 2021 – 2022; Thực hiện với lớp 2 và lớp 6; Từ năm học 2022 – 2023 Thực hiện với lớp 7 và lớp 10; Từ năm 2024 – 2025  thực hiện với lớp 5. Lớp 9 và lớp 12.

Nhằm giúp cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và bạn đọc quan tâm kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất  bản Lao động xuất  bản cuốn sách: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIÊU CHÍ TIÊU CHUẨN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC – TẬP 1

Tập 1 này gồm có: Chương  trình tổng thể và chương trình các môn như: môn Ngữ văn, Toán, môn Giáo dục công dân, môn Tự nhiên và Xã hội, môn lịch sử, môn Địa lí.

(cấp tiểu học), môn Lịch sử và Địa lí (cấp trung học cơ sở), môn Lịch sử và Địa lí.

Riêng phần Tiêu chuẩn và Hướng dẫn kiểm định chất lượng giáo dục, quý độc giả có thể tỉm độc ở tập 3

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2008/TT- BGDĐT ngày 26-12-2018. Đáng chú ý, có nhiều môn học mới sẽ xuất hiện trong Chương trình học của  cấp tiểu học , như: Ở cấp tiêu học có môn mới là Tin học và Công Nghệ, bên cạnh các môn học trước đây như: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục lối sống, đạo đức, Tự Nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý …: Ở cấp trung học cơ sở, môn Tin học trở thành môn học bắt buộc, ngoài ra còn có các môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học và Tự nhiên với cách thức tổ chức mới; Ở cấp trung học phổ thông , học sinh được lựa chọn theo nhóm Khoa học Xã Hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và nhóm Công Nghệ và nghệ thuật (gồm Công nghệ , Tin học, Nghệ thuật) .

Ngoài ra, các môn học bắt buộc như Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất …. Vẫn được giữ nguyên, Chương trình giáo dục phổ thông mới được  thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020 – 2021: Thực hiện với lớp 1; Từ năm học 2021 – 2022; Thực hiện với lớp 2 và lớp 6; Từ năm học 2022 – 2023 Thực hiện với lớp 7 và lớp 10; Từ năm 2024 – 2025  thực hiện với lớp 5. Lớp 9 và lớp 12.

Nhằm giúp cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và bạn đọc quan tâm kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất  bản Lao động xuất  bản cuốn sách: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI – HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỀM ĐỊNH CHÁT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIÊU CHÍ TIÊU CHUÂN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC – TẬP 2.

Tập 2  này gồm có: môn Khoa học, môn Khoa học tự nhiên, môn Vật lí, môn Hóa học, môn Sinh học, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật, môn Giáo dục

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho học sinh,  phụ huynh học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2008/TT- BGDĐT ngày 26-12-2018. Đáng chú ý, có nhiều môn học mới sẽ xuất hiện trong Chương trình học của  cấp tiểu học , như: Ở cấp tiêu học có môn mới là Tin học và Công Nghệ, bên cạnh các môn học trước đây như: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục lối sống, đạo đức, Tự Nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý …: Ở cấp trung học cơ sở, môn Tin học trở thành môn học bắt buộc, ngoài ra còn có các môn Lịch sử và Địa lý, Khoa học và Tự nhiên với cách thức tổ chức mới; Ở cấp trung học phổ thông , học sinh được lựa chọn theo nhóm Khoa học Xã Hội (gồm các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); nhóm Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và nhóm Công Nghệ và nghệ thuật (gồm Công nghệ , Tin học, Nghệ thuật) .

Ngoài ra, các môn học bắt buộc như Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất …. Vẫn được giữ nguyên, Chương trình giáo dục phổ thông mới được  thực hiện theo lộ trình như sau: Từ năm học 2020 – 2021: Thực hiện với lớp 1; Từ năm học 2021 – 2022; Thực hiện với lớp 2 và lớp 6; Từ năm học 2022 – 2023 Thực hiện với lớp 7 và lớp 10; Từ năm 2024 – 2025  thực hiện với lớp 5. Lớp 9 và lớp 12.

Nhằm giúp cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và bạn đọc quan tâm kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất  bản Lao động xuất  bản cuốn sách: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI – HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIẾM ĐỊNH CHẮT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIÊU CHÍ TIÊU CHUÂN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC – TẬP 3.

Tập 3 này gồm có: Chương trình Làm quen Tiếng Anh lớp I và lớp 2, môn Tiếng Anh,

môn Tiếng Đức, môn Tiếng Hàn, môn Tiếng Nga, môn Tiếng Nhật, môn Tiếng Pháp, môn Tiếng Trung Quốc và Một số văn bản hướng dẫn chương trình giáo dục phố thông.

Ngoài ra trong Tập 3 này còn trình bày Tiêu chuẩn và Hướng dẫn kiểm định chất lượng giáo dục.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

stt Tên sách Nhà Xuất Bản Kích thước Số trang Năm phát hành Đơn giá(vnđ)
1  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIỂU CHÍ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (Tập 1) Lao động 20×28 400 2023 450.000
2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIỂU CHÍ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (Tập 2) Lao động 20×28 400 2023 450.000
3  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MỚI HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ BỘ TIỂU CHÍ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (Tập 3) Lao động 20×28 400 2023 450.000

Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính.
Đcgd. 37/50/5. Hồ Văn Long, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM
DI ĐỘNG: 0917101389 – Zalo 0987211627
Email:[email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!