• Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Ngày 11-08-2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bổ sung 08 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; bổ sung 12 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; bổ sung 11 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Bên cạnh đó, Quốc hội, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới về phân bố và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước; quản lý, kiểm soát thu chi có sử dụng ngân sách nhà nước;…

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

“HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI BỔ SUNG”

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất: Văn bản hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước.

Phần thứ hai: Hướng dẫn mới vè phân bổ và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước.

Phần thứ ba: Hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Phần thứ tư: Quy định mới về quản lý, kiểm soát thu chi có sử dụng ngân sách nhà nước.

Phần thứ năm: Hệ thống mục lục ngân sách( đã được sửa đổi,bổ sung).

Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ.

Điện thoại; 02862682184 – 0917101389

Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!