Product Tag - Luật đặc xá (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019)