Product Tag - Số trang: 280 Năm xuất bản: 2018 Giá bán: 110.000 VND Kích thước: 14.5 x 20.5