-18%

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

395.000 325.000

còn 200 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Ngày 09 tháng 01 năm 2023 Quốc hội khóa XV, đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Để thực thi Luật có hiệu quả vừa qua Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khám, chữa bệnh. Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài liệu nghiên cứu trong công tác, Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Nội dung cuốn sách được cặp nhật những văn bản hướng như:

Phần thứ nhất. LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024)

Luật số: 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phần thứ hai. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Nghị định số: 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư số: 27/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản.

Thông tư số: 28/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư số: 30/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Thông tư số: 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư số: 33/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Trong quá trình hệ thống, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn khi tái bản.

Sách dày 424 trang, khổ 19×27 Giá bìa 395.000. phát hành quý 1/2024

Mọi chi tiết xin liên hệ:  0917101389 – 0987211627

Email: [email protected] 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!