Hot
-37%

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

450.000 285.000

còn 300 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Chính vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: VBHN số 03/VBHN-BYT ngày 11-3-2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế; NĐ số 12/2022/NĐ-CP ngày 17-01-2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; TT số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25-01-2022 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; TT số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15-12-2021 hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; TT số 2/2022/TT-BNV ngày 29-01-2022 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng; TT số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31-12-2021 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc; TT số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15-12-2021 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng…

Để kịp thời cung cấp những thông tin mới nhất về lao động và tiền lương cũng như các chính mới đến các doanh nghiệp và cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PhẦn I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và quy đỊnh chi tiẾt hưỚng dẪn thi hành

PhẦn II. Quy đỊnh nghiỆp vỤ đánh giá an toàn, vỆ sinh lao đỘng và tính tẦn suẤt tai nẠn lao đỘng

PhẦn III. HưỚng dẪn chi tiẾt ngưỜi lao đỘng ViỆt Nam đi làm viỆc Ở nưỚc ngoài theo hỢp đỒng

PhẦn IV. Quy đỊnh vỀ tiỀn lương, chẾ đỘ phỤ cẤp thâm niên và chính sách hỖ trỢ đỐi vỚi cán bỘ, công chỨc, viên chỨc, ngưỜi lao đỘng

PhẦn V. Quy đỊnh mỚi nhẤt vỀ chính sách bẢo hiỂm xã hỘi, bẢo hiỂm thẤt nghiỆp và bẢo hiỂm y tẾ

PhẦn VI. Quy đỊnh vỀ xỬ phẠt vi phẠm hành chính trong lĩnh vỰc lao đỘng, bẢo hiỂm xã hỘi

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động có được những thông tin cần thiết.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 416 trang, Giá:450.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2022

Điện thoại; 02862682184 –  0917101389

Email:[email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!