BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

-29%

BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

350.000 250.000

còn 5 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

 Xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là yếu tố quyết định cho sự phát triển nông nghiệp, phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 17-10-2016 Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký ban hành Quyết định 1980/QĐTTg về “Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Bộ tiêu chí về nông thôn mới vẫn bao gồm 19 tiêu chí và được chia thành 5 nhóm: Quy hoạch; hạ tầng kinh tế – xã hội; kinh tế và tổ chức sản xuất; văn hóa – xã hội – môi trường; hệ thống chính trị. Với mỗi tiêu chí, Quyết định quy định cụ thể chỉ tiêu chung cũng như chỉ tiêu theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long.

Quyết định 1980/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2016 và thay thế các Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Thời gian gần đây Chính phủ và các Bộ ngành cũng đã rà soát lại và ban hành mới các văn bản quy phạm và các chính sách cụ thể, vừa bảo đảm tính nhất quán trong công tác chỉ đạo, vừa tránh chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nông thôn mới, cụ thể như Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16-8-2016 Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05-4-2016 Về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới….

Nhằm kịp thời tuyên truyền và phổ biến những chính sách và những quy định pháp luật mới nhất trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Nhà xuất bản Nông nghiệp phát hành cuốn sách:“BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Phần thứ hai. Chế độ, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Phần thứ ba. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Phần thứ tư. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Phần thứ năm. Hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Phần thứ sáu. Quy định về quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng công trình nông thôn

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 350.000đ/ 1 cuốn, phát hành quý 4/2016

Mọi chi tiết xin liên hệ: 02862682184 – 0917101389

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!