Hot
-28%

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

395.000 285.000

còn 200 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Mạng lưới y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, là tuyến y tế gần dân nhất, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác dự phòng, khám, chữa bệnh có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy định về công tác khám chữa bệnh tại các sơ sơ y tế, cụ thể như sau:  CT số 25/CT-BYT ngày 21-12-2020 Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; TT số 24/2020/TT-BYT ngày 28-12-2020 Quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; QĐ số 1429/QĐ-BYT ngày 03-03-2021 Ban hành Bộ chỉ số quản lý chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế; QĐ số 3532/QĐ-BYT ngày 12-8-2020 Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; số 4290/QĐ-BYT ngày 13-10-2020 Về việc ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế, giai đoạn 2021-2025; QĐ số 1652/QĐ-BYT ngày 23-03-2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế giai đoạn 2021-2025; NQ số 16/NQ-CP ngày 08-02-2021 Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; TT số 01/2021/TT-BYT ngày 25-01-2021 Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số; số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế…

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý sức khỏe nhân dân và công tác khám, chữa bệnh tại các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, thị trấn. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I. LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ, TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; PHẦN II. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; PHẦN III. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG  VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ; PHẦN IV. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU CỦA TRUNG TÂM, TRẠM Y TẾ; PHẦN V. HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA CÁC SỰ CỐ XẢY RA TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH; PHẦN VI. CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ; PHẦN VII. QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công tác tại các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá:395.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 02862682184 – 0917101389

Email:[email protected] 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!