HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ, ẤN ĐỊNH THUẾ, NỘP THUẾ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ VÀ MỨC XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM CÓ LIÊN QUAN (áp dụng từ năm 2022)

-30%

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ, ẤN ĐỊNH THUẾ, NỘP THUẾ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ VÀ MỨC XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM CÓ LIÊN QUAN (áp dụng từ năm 2022)

395.000 275.000

còn 200 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Trong thời gian vừa qua Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Cụ thể, đó là Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/ 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập; Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ; …

Nhằm tạo lập một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, có hệ thống từ luật, nghị định đến thông tư, đồng thời đáp ứng đúng thời gian quy định về quản lý thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử đối với các doanh nghiệp. Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ THUẾ, KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ, ẤN ĐỊNH THUẾ, NỘP THUẾ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ VÀ MỨC XỬ PHẠT CÁC HÀNH VI VI PHẠM CÓ LIÊN QUAN (áp dụng từ năm 2022)

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ; KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ;  NỘP THUẾ; ẤN ĐỊNH THUẾ;

Phần thứ hai. CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HOÀN THUẾ; MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; KHÔNG THU THUẾ;

Phần thứ ba. CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ CHẬM NỘP TIỀN THUẾ; KHOANH TIỀN THUẾ NỢ; XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT; MIỄN TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT; KHÔNG TÍNH, CHƯA TÍNH TIỀN CHẬM NỘP; GIA HẠN NỘP THUẾ; NỘP DẦN TIỀN THUẾ NỢ;

Phần thứ tư. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN VIỆC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ  HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ;

Phần thứ năm. CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA THUẾ, THANH TRA THUẾ VÀ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG, NGĂN CHẶN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ; CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ;

Phần thứ sáu. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HÓA ĐƠN.

Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn.

Sách dày 400 trang, khổ 19×27 Giá bìa 395.000

Phòng Kế hoạch phát hành; 02862682184 – 0917101389

Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!