Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập

-18%

Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập

395.000 325.000

còn 300 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Bộ Tài chính đã ban hành văn bản mới hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập,… Cụ thể như: Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08-02-2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 10/2023/TT-BTC ngày 08-02-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC ngày 31-8-2015 hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 09-02-2023 Hướng dẫn về hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính;; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08-03-2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09-10-2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30-11-2020; Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21-3-2023 Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính  xuất bản cuốn sách: Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Quy định cơ chế tự chủ tài chính và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần thứ hai. Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng, cập nhật kiến thức hàng năm và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Phần thứ ba. Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ, tài sản và chính sách tinh giản biên chế và quy định về vị trí việc làm

Phần thứ tư. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Phần thứ năm.  Quy định mới về quản lý tài chính trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 395000 đ/1q

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 02862682184  –  0917101389

Email:[email protected] 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!