-21%

LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ chỈ DẪN CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN

350.000 275.000

còn 5 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Công tác tổ chức, hoạt động trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua được cấp ủy Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ngày 19-6-2015 Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, nội dung của Luật quy định chi tiết về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Luật cũng xác định các đơn vị hành chính gồm có tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt… Bên cạnh đó, còn có những văn bản liên quan khác như: CT số 16/CT-TTg ngày 16-5-2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; QĐ số 68/QĐ-BNV ngày 26-01-2016 của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính quyền địa phương; số 225/QĐ-TTg ngày 04-02-2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; NĐ số 24/2016/NĐ-CP ngày 5-4-2016 quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước; TT số 108/2016/TT-BTC ngày 30-6-2016 sửa đổi quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; NĐ số 03/2016/NĐ-CP ngày 05-01-2016 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; TT số 79/2016/TT-BQP ngày 16-6-2016 Quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ…

Để các tổ chức và cán bộ lãnh đạo các cấp nắm vững Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tăng cường đổi mới, tạo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong tình hình mới,  Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: “LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ chỈ DẪN CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP; Phần II. LUẬT ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN; Phần III. LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN, LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH; Phần IV. LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH; Phần V. QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP; Phần VI. QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN; Phần VII. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; Phần VIII. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với các lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2016

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!