NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC (Theo Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày  11-10-2021 của Bộ Tài chính)

Hot

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC (Theo Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày  11-10-2021 của Bộ Tài chính)

395.000

còn 300 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Ngày 11-10-2021 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24-11-2021. Thông tư quy định quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN (bao gồm cả chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp, chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên). Đồng thời, hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN trên Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Để nâng cao nghiệp vụ quản lý, nội dung, thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước; quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công… Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Theo Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày  11-10-2021 của Bộ Tài chính)

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC;

Phần thứ hai. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC  PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022;

Phần thứ ba. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG;

Phần thứ tư. THỦ TỤC KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC;

Phần thứ năm. NỘI DUNG CHI TIẾT VỀ NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC.

Trong quá trình hệ thống không tránh khỏi những sơ sót nhất định, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Sách dày 400 trang, khổ 19×27 Giá bìa 395.000

Phòng Kế hoạch phát hành; 02862682184 –  0917101389

Email:[email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!