Hot

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ – LUẬN ÁN TIẾN SĨ

690.000

Hết hàng

 • Mô tả
 • Đánh giá (0)
 • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ – LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 Đối với chương trình đào tạo sau đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học giúp học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ có kiến thức của nhà nghiên cứu nhằm thực hiện nghiên cứu  dưới dạng luận án nghiên cứu (luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ).  Luận án nghiên cứu cũng là một nghiên cứu khoa học nhưng có đặc thù riêng, gắn với sự  ràng buộc về thời gian  và kinh phí để thực hiện nghiên cứu.  Trong thực tiễn ở Việt Nam,  khó khăn lớn nhất mà phần lớn học viên và nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu gặp phải    là sự kết hợp các kiến thức và kỹ năng cần có của nhà nghiên cứu trong việc thực hiện một nghiên cứu. Việc thực hiện một nghiên cứu đòi hỏi ở nhà  nghiên  cứu không những kiến  thức chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu mà còn cả kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng và viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Hơn nữa,  nhà nghiên cứu còn phải biết  khai thác kết quả nghiên cứu để phổ biến nó với dạng bài báo khoa học. Đây cũng là thách thức cho các chương trình đào tạo sau đại học, và là mong đợi của học viên, nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu.

Cuốn sách này ra đời nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp nghiên cứu kinh tế nói riêng, nắm vững các công cụ phân tích nghiên  cứu,  kỹ năng  ứng dụng phần mềm chuyên dụng kết hợp với kiến thức chuyên ngành và kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu để thực hiện thành công một luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và cũng làm tài liệu tham khảo cho người viết luận án tiến sĩ.

Dựa trên quan điểm xuyên suốt này, PGS.TS Đinh Phi Hổ đã nỗ lực biên soạn cuốn sách với kết cấu gồm 3 nhóm kiến thức thể hiện trong 3 phần:

Phần 1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

gồm 2 chương

 • Tổng quan về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế;
 • Quy trình nghiên cứu

Phần 2. VIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ LUẬN ÁN

gồm 2 chương

 • Viết đề cương luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ
 • Viết luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ

Phần này giúp người đọc hiểu rõ bản chất của nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu kinh tế nói riêng, cách tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp quy nạp và suy  diễn, phân biệt được cách tiếp cận định tính – định lượng, nhất là làm quen với cách tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp và thấy rõ sự khác biệt giữa đề tài nghiên cứu khoa học với luận án nghiên cứu.

Nội dung chủ yếu của phần này trình bày cách viết  một đề cương, luận văn thạc  sĩ  đạt chuẩn trong nước và thế giới. Đặc biệt, giúp người đọc thấy được sự khác biệt về hình thức và nội dung của đề cương cũng như luận văn của các trường đại học trong và ngoài nước, giữa các trường đại học trong nước. Trong phần này, tác giả cũng trình bày cách thức viết một bài báo khoa học kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tạp chí khoa học chuyên ngành.

PHẦN 3. CÁC CÔNG CỰ PHÂN TÍCH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU

gồm các chương

 • Mô tả thống kê;
 • Kiểm định giả thuyết;
 • Ứng dụng mô hình hồi quy tuyến tính;
 • Ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic;
 • Ứng dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng;
 • Ứng dụng mô hình nhân tố khám phá;
 • Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính

Nội dung chính của phần này cung cấp cho người đọc kiến thức và kỹ năng trong   việc sử dụng công cụ phân tích trong nghiên cứu; đặc biệt là việc sử dụng phần mềm SPSS, AMOS và EVIEWS trong phân tích. Phần này cũng bao gồm kiến thức về công cụ phân tích thống kê và ứng dụng phân tích các mô hình kinh tế lượng thường được sử dụng trong các nghiên cứu hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới như hồi quy tuyến tính, hồi quy binary logistic, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy dữ liệu bảng, cấu trúc tuyến tính.  Mỗi mô hình ứng dụng trong kinh tế được trình bày trên 4 khía cạnh: Luận cứ khoa học của mô hình; Mô hình định lượng cụ thể và thích hợp được lựa chọn; Sử dụng phần  mềm thống kê  để vận hành mô hình; Tình huống cụ thể cho người đọc tự ứng dụng. Trong sách này, tác    giả sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0, AMOSS 20.0 và EVIEWS 8.1 để hướng dẫn   xử lý dữ liệu và kèm phụ lục dữ liệu cho phân tích (Bạn cần cài đặt 3 phần mềm này  mới  ứng dụng được các mô hình trong các chương)

Cần nhấn mạnh rằng cuốn sách này không đi sâu vào việc chứng minh các công cụ kiểm định của kinh tế lượng mà chỉ tập trung vào việc ứng dụng chúng trong phân tích kết quả của mô hình định lượng.

 • Cách trình bày bài báo khoa học

Nội dung chính của phần này cung cấp cho người đọc cách trình bày một bài báo cáo khoa học kinh tế. Nội dung phần này tập trung vào:

+ Hình thức và nội dung của một bài báo khoa học

+ Cách trích nguồn tài liệu tham khảo

+ Tác giả giới thiệu 13 bài báo khoa học đạt chuẩn quốc gia và quốc tế đã công bố để bạn đọc tham khảo

Sách dày 900 trang, phát hành tháng 5/2021, khổ 19x27cm, giá bìa: 690.000đ

Mọi chi tiết xin liên hệ. Phòng Phát Hành.

Điện thoại; 02862682184 – 0917101389

Email:[email protected] 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!