Hot
-22%

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước -2022, combo 3 tập,1,125,000

1.125.000 875.000

còn 300 hàng

 • Mô tả
 • Đánh giá (0)
 • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Hệ-thống-Mục-lục-Ngân-sách-nhà-nước-và-các-quy-định-mới-về-kiểm-soát-thu-chi-Ngân-sách-nhà-nước-2021-2022.gif

Ngày 15-7-2020, Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước. Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Quốc hội, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn xây dựng, và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và quy định về kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước;… Cụ thể như:  Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12-11-2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30-7-2020 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25-12-2020 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22-6-2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20-02-2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;…

Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước 2021 -2022

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Văn bản hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước

Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự toán Ngân sách nhà nước

Phần thứ ba. Quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước

Phần thứ tư. Hệ thống Mục lục ngân sách (đã được sửa đổi, bổ sung)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Sách có độ dày 400 trang giá phát hành 425,000đ/1 quyển

Phòng phát hành; 02862682184 – 0917101389

Email:[email protected] 

 

chế dộ kế toan hành chính sự nghiệp 107

Sách có độ dầy 646 trang, khổ 20 x 27cm, Giá 350,000đ

Để theo kịp với tình hình kinh tế hiên nay và xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác quản lý ngân sách nhà nước, ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng trong cả nước từ ngày 01/01/2018.

Thông tư này thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ- BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ- BTC.

Chế độ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ quan quản lý và đông đảobạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu cũng như triển khai thực hiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

“CHẾ ĐỘ KẾTOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

(Theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)”

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

 1. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
 2. Phụ lục 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc
 3. Phụ lục 02: Hệ thống tài khảon kế toán
 4. Phụ lục 03: Hế thống kế toán
 5. Phụ lục 04: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán
 6. Hệ thống sơ đồ kế toán
 7. Một số ví dụ minh họa
 8. Hế thống chứng từ kế toán hướng dẫn

Cuốn sách Chế độ kế toán đơn vị hành chính, sự nghiệp, xuất bản lần này ngoài việc giới thiệu đầy đủ nội dung của Thông tư 107/2017/TT-BTC còn được bổ sung, Hệ thống sơ đồ kế toán và một số ví dụ minh họa nhằm cụ thể hóa các quy định của Thông tư 107/2017/TT- BTC trong việc hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế.

 

Hiện nay công tác kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán HCSN.

Với việc áp dụng CĐKT theo Thông tư số 107 đã làm thay đổi khá căn bản nội dung và phương pháp kế toán ở các đơn vị HCSN của nước ta. Những thay đổi này phù hợp với định hướng chuyển sang áp dụng cơ sở dồn tích cho kế toán Hành chính sự nghiệp và đã có sự tương thích khá cao với CMKT công quốc tế (IPSAS). Qua việc áp dụng chế độ kế toán này sẽ giúp cho thông tin kế toán do các đơn vị HCSN cung cấp nâng cao được tính minh bạch và tính hữu dụng cho các đối tượng sử dụng có liên quan. Chính điều này sẽ đảm bảo cho sự chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng trong nước và quốc tế đối với thông tin do đơn vị HCSN cung cấp.

Nhằm giúp các bạn đang công tác kế toán tại các đơn vị HCSN cũng như các bạn sinh viên học chuyên ngành kế toán có các tài liệu tham khảo để thực hành Kế toán HCSN theo CĐKT mới, PGS. TS. Võ Văn Nhị – TS. Phạm Ngọc Toàn (ĐH Kinh tế TP.HCM), ThS. Lê Quang Mẫn (ĐH Tài chính Makerting), ThS. Nguyễn Thị Huyền Trâm (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), ThS. Hồ Xuân Hữu (ĐH Sài Gòn) cùng biên soạn cuốn sách: “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC”.

Sách do nhà xuất bản Tài Chính xuất bản bao gồm 2 phần:

Phần I. Hướng dẫn thực hành kế toán theo các khoản mục của báo cáo tài chính & theo các tài khoản có liên quan (gồm cả sơ đồ kế toán & ví dụ minh họa)

Phần II. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính & báo cáo quyết toán

Hy vọng cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn có nhu cầu sử dụng.

Sách đẹp, khổ 19*27 cm, dày 368 trang, Giá: 350.000đ.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!