Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự

Hot
-25%

Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự

395.000 298.000

còn 350 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác Tham nhũng là một hiện tượng của xã hội – một loại tệ nạn gây ra những hệ quả xấu cho xã hội cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Nhận định về tham nhũng, tại Nghị quyết Trung ương 4/NQ-TW ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã chỉ rõ “ Tội Phạm Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”. Với nhận thức về nguy cơ của tệ nạn tham nhũng như vậy, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Về pháp lý, Nhà nước đã thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành pháp luật, trong đó đáng chú ý là đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, gần đây nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng thời cũng ban hành về các tội phạm tham nhũng nhằm tăng cường khả năng đấu tranh và phòng ngừa các loại tội phạm về tham nhũng.

Ngày 27-11-2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự mới thay thế cho Bộ luật Hình sự 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009. Gần đây nhất tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sau đây viết là Bộ luật Hình sự mới). – Bộ luật Hình sự năm 1999 sau hơn 17 năm thi hành đã có những tác động tích cực đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân.

Đáng chú ý, một bổ sung quan trọng của Bộ luật Hình sự mới là quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Việc bổ sung này là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng thời còn tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại.

Tuy nhiên, quá trình thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, tình hình tội phạm nhìn chung vẫn diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Số lượng tội phạm có xu hướng gia tăng nhất là trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế, bảo vệ môi trường… điều này đã làm cho Bộ luật Hình sự năm 1999 trở nên bất cập, không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. – Bộ luật Hình sự mới đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm thể chế hóa các quan điểm lớn của Đảng, quy định của Hiến pháp 2013 về phòng chống tội phạm, về đổi mới và hoàn thiện chính sách hình sự, đáp ứng kịp thời và có hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản và phát hành cuốn sách “Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự” 

Với phương pháp viết súc tích, ngắn gọn, có sử dụng, dẫn chiếu nhiều thuật ngữ mới nhất trong lĩnh vực hình sự và các lĩnh vực liên quan, cuốn sách không chỉ cung cấp cho bạn đọc những thông tin thiết thực mà còn có giá trị ứng dụng để phục vụ công tác, nghiên cứu, học tập và áp dụng trong thực tiễn. Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự mới nhất.

Sách đẹp, khổ 20×28 cm, dày 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019

Mọi chi tiết xin liên hệ: 02862682184 – 0917101389 – 0987211627

Email:[email protected]

BẢNG BÁO GIÁ SÁCH
STT TÊN SÁCH Năm Phát Hành Nhà Xuất Bản Giá bìa(VNĐ)
1 LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY TẠI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG Quý 3/2016 Công an nhân dân 350,000
2 HỎI VÀ ĐÁP TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN & CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT Quý 1/2017 Hồng đức 350,000
3   LUẬT TIẾP CÔNG DÂN,LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN  VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN Quý 1/2017 Lao động 350,000
4 HỎI – ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, QUẢN LÝ HỘ TỊCH, HỘ KHẨU, CƯ TRÚ Quý 1/2017 Lao Động 350,000
5 BÌNH LUẬN KHOA HỌC PHẦN CÁC TỘI PHẠM BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 Quý 3/2017 Thế giới 525,000
6 SO SÁNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 – 2015, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH” do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn Quý 3/2017 Thế giới 495,000
7 BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT TỔ CHỨC DIỀU TRA HÌNH SỰ , LUẬT THI HÀNH TẠM DỮ TẠM GIAM Quý 3/2017 Hồng đức 398,000
8 BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do tập thể, Viện Nhà nước và Pháp luật và Học viện Cảnh sát nhân dân , Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Kiểm sát Hà Nội Khoa luât  Đại học Quốc gia Hà Nội,biên soạn TS. Trần Văn Biên – TS. Đinh Thế Hưng  Quý 3/2017 Thế giới 520,000
9 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:  TS. Trần Văn Biên – TS. Đinh Thế Hưng, Viện Nhà nước và Pháp luật, biên soạn Quý 3/2017 Thế giới 398,000
10 Bộ luật hình sự sử đổi bổ sung năm 2017 2017 TƯ PHÁP  86,000
11 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015 2017 TƯ PHÁP  70,000
12 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017 TƯ PHÁP  18,000
13 LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ TẠM GIAM 2017 TƯ PHÁP  13,000
14 LUẬT TỔ CHỨC CƠQUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ   2017 Tư Pháp 16,000
15 LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 2017 Tư Pháp 12,000
16 BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢCC BỒI THƯỜNG CỦA NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SƯ 2017 Tư Pháp 120,000
17 Hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử hiện nay 2017 Tư Pháp 68,000
18 Đạo đức công chức trong thực thi công vụ 2017 Tư Pháp 100,000
19 Lý thuyết kiểm soát đối với tội phạm và ứng dụng Việt Nam 2017 Tư Pháp 120,000
20 Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp luật hình sự 2017 việt nam. 2017 Tư pháp 96,000
21 Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự 2017 2017 Tư pháp 106,000
22 Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo luật thương mại 2017 2017 Tư pháp 75,000
23 Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền – từ lý luận đến thực tiễn 2017. 2017 Tư pháp 170,000
24 Công tác giáo dục phạm nhân nữ tại các trai giam( do nhóm tác giả PGS.TSDương Văn Minh và ThS.Đào Thùy Dương biên soạn). 2015 Tư Pháp  335,000
25 BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 , SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2017(Phần chung) 2017 Tư Pháp  250,000
26 Bình luân khoa học Hiến Pháp NCHXHCNVN(  TÁC GIẢ: ĐÀO CHÍ ÚC – VŨ CÔNG GIAO CHỦ BIÊN) 2015 Công An nhân dân 335,000
27 BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (PHẦN CÁC TỘI PHẠM) do  PGS.TS. Trần Văn Luyện – PGS.TS . Phùng Thế Vắc 2017 Công an nhân dân 400,000
28 Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 2017 Công an nhân dân 315,000
29 Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Án Dân Sự Quý 1/2018 Hồng đức 350,000
30 230 Mẫu Văn Bản Trong Tố Tụng Hình Sự, Tố Tụng Dân Sự & Tố Tụng Hành Chính Quý 1/2018 Thế giới 350,000
31 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN Quý 1/2018 LAO ĐỘNG 350,000
32 Quy trình giải quyết các vụ án hình sự  420 câu  hỏi đáp về bộ luật hình sự & bộ luật tố tụng hình sự Các biện pháp phòng chống oan, sai bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự  Quý 1/2018 Thế giới 350,000
33 Hỏi đáp tình huống pháp luật dành cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, các chế độ chính sách mới nhất 2017-2018 Quý 1/2018 Hồng Đức 350,000
34  BỘ LUẬT HÌNH SỰ  NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 – BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ – LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ – LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM & CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Quý 2/2018 LAO ĐỘNG 420,000
35 TUYỂN TẬP CÁC ÁN LỆ VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2007 – 2018 Quý 2/2018 LAO ĐỘNG 350,000
36 Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 Quý 2/2018 LAO ĐỘNG 480,000
37 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Quý 2/2018 LAO ĐỘNG 350,000
38 CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ TƯ PHÁP – BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ – HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2007 – NĂM 2018 Quý 3/2018 LAO ĐỘNG 350,000
39 CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOVỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2007 -2018 Quý 3/2018 LAO ĐỘNG 350,000
40 HỆ THỐNG TOÀN VĂN 7 LUẬT VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA XIV Quý 3/2018 LAO ĐỘNG 350,000
41 Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới Quý 3/2018 Hồng đức 350,000
42 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ 550 HÀNH VI THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ MỨC XỬ PHẠT THEO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Quý 4/2018 CAND 350,000
43 CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ HÌNH SỰ NĂM 2015 Quý 4/2018 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 350,000
44 CHỈ DẪN TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI BỔ SUNG  NĂM 2017 Quý 4/2018 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 395,000
45 HỆ THỐNG ÁN LỆ VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 2000 – 2019 Quý I/2019 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 390,000
46 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH  Quý I/2019 LAO ĐỘNG 395,000
47 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIV (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019) – HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ, QUY CHẾ PHỐI HỢP, QUY TẮC ỨNG XỬ, CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN Quý I/2019 Hồng đức 395,000
48 LUẬT ĐẶC XÁ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIV (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019 Quý I/2019 THẾ GIỚI 395,000
49 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VỚI CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT Quý I/2019 CAND 480,000
50 Phương pháp, kỹ năng nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự và 26 án lệ của Hội đồng Thẩm phán mới nhất áp dụng từ năm 2019 Quý I/2019 LAO ĐỘNG 480,000
51 Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và quy trình tiếp công dân với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại Quý I/2019 Hồng đức 395,000
52 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 VỚI CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT Quý I/2019 CAND 462,000
53 SỔ TAY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT  PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – KỸ NĂNG THOÁT HIỂM, CỨU HỘ, CỨU NẠN TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP Quý I/2019 LAO ĐỘNG 395,000
54 Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất Quý I/2019 Hồng đức 395,000
55 Tìm hiểu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân”  do Luật sư Nguyễn Thị Chi biên soạn Quý I/2019 THẾ GIỚI 395,000
56 Tìm hiểu các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật Hành sự Quý I/2019 LAO ĐỘNG 395,000
57 CẨM NANG PHÁP LUẬT CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Quý I/2019 Hồng đức 395,000
58 Thủ tục thụ lý ,hòa giải và xét xử vụ án dân sự với các văn bản hướng dẫn mới nhất  Quý I/2019 THẾ GIỚI 365,000
59 BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015,PHẦN THỨ NHẤT , NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG( BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU) TÁC GIẢ ĐINH VĂN QUẾ Quý I/2019 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 150,000
60 BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015,PHẦN THỨ HAI , CÁC TỘI PHẠM, CHƯƠNG XIV CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG , SỨC KHỎE, NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI ( BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU) TÁC GIẢ ĐINH VĂN QUẾ Quý I/2019 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 250,000
61 BÌNH LUẬN BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015,PHẦN THỨ HAI , CÁC TỘI PHẠM, CHƯƠNG XV CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI, QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN , CHƯƠNG XXIII, CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ ( BÌNH LUẬN CHUYÊN SÂU) TÁC GIẢ ĐINH VĂN QUẾ Quý I/2019 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 300,000
62 CHUYỆN PHÁP ĐÌNH BÌNH LUẬN ÁN  (TÁC GIẢ,ĐINH VĂN QUẾ) Quý I/2019 THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 350,000
63 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT Quý 2/2019 GTVT 350,000

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!