-25%

Cẩm nang công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

395.000 295.000

còn 200 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; … Cụ thể như: Thông báo số 139/TB-MTTW-BTT ngày 26-8-2021 Định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022; Báo cáo số 407/BC-MTTW-ĐCT ngày 18-10-2021 Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 388/KH-MTTW-UB ngày 31-12-2021 Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-7-2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07-12-2021 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;…

Nhằm giúp cơ quan, đơn vị hành chính, đoàn thể chính trị – xã hội và cá nhân quan tâm đến vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Cẩm nang công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ hai: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ ba: Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Phần thứ tư: Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

Phần thứ năm: Chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ sáu: Chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ bảy: Quy chế bình xét thi đua của khối thi đua các Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc

Phần thứ tám: Quy định về công tác Đảng, công tác cán bộ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ chín: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tuyên giáo & quy định tiếp công dân, quy chế phối hợp hoạt động

Phần thứ mười: Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phần thứ mười một. Quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Sách có độ dày, 400tr, khổ 20x28cm, giá 395,000đ/1 Quyển

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Mọi chi tiết xin liên hệ: 02862682184 – 0917101389

Email:[email protected] 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!