-8%

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG & NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

395.000 365.000

còn 200 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

 Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã được ban hành như Hướng dẫn  02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, Hướng dẫn  08-HD/BTCTW ngày 27/09/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, Hướng dẫn  02-HD/BTCTW ngày 12/04/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng..

Để các cán bộ, đảng viên  nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG & NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

 Nội dung sách gồm các phần sau đây:

Phần thứ nhất. HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM & 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Phần thứ hai. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ TRONG ĐẢNG

Phần thứ ba. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Phần thứ tư. KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

Phần thứ năm. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG –  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20 x 28cm, dày 400 trang, giá bìa: 395.000đồng/cuốn.

Qúy cơ quan, đơn vị có nhu cầu nhu cầu mua sách, xin vui lòng liên hệ với đơn vị chúng tôi.

Điện thoại; 02862682184 –  0917101389

Email:[email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!