Luật bảo vệ bí mật nhà nước (Được thông qua ngày 15/11/2018)

Luật bảo vệ bí mật nhà nước (Được thông qua ngày 15/11/2018)

11.000


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhasachkiemtoan.com/public_html/wp-content/themes/porto/woocommerce/single-product/meta.php on line 15
Danh mục:
  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước

Điều 4. Hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước

Điều 6. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước

Chương II

PHẠM VI, PHÂN LOẠI,

BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

 Điều 7. Phạm vi bí mật nhà nước

Điều 8. Phân loại bí mật nhà nước

Điều 9. Ban hành danh mục bí mật nhà nước

Chương III

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

 Điều 10. Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước

Điều 12. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Điều 13. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Điều 14. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

Điều 15. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước

Điều 16. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Điều 17. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức Việt Nam

Điều 18. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài tổ chức tại Việt Nam có nội dung bí mật nhà nước

Điều 19. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước

Điều 20. Gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước

Điều 21. Điều chỉnh độ mật

Điều 22. Giải mật

Điều 23. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Chương IV

TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

 Điều 24. Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức

Điều 25. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước

Điều 26. Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Hiệu lực thi hành

Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018.

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

Sách dày: 52 trang, Kích thước: 13 x 19 cm,Giá bán: 11.000 VND
Năm xuất bản: 2019

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!