Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản biên chế.

Hot
-33%

Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản biên chế.

395.000 265.000

còn 300 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ nội vụ đã ba hành nhiều văn bản quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản
biên chế,… Cụ thể như: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13-8-2020 Về đánh giá, xếp loại chất
lượng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02-12-2020 Ban hành Quy
chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng
ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nghị định số
138/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10-9-2020 Về vị
trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 143/2020/NĐ-
CP ngày 10-12-2020 Sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-
2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-
2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 về chính
sách tinh giản biên chế; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07-10-2020 Quy định về thành lập, tổ
chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04-9-2020 Sửa
đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29-5-2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở
tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18-9-2020 Về xử lý kỷ
luật cán bộ, công chức, viên chức;…
Nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và

bạn đọc gần xa kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động cho
xuất bản cuốn sách: Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức – Quy định về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh
giản biên chế.
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức
Phần thứ hai. Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng và thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ ba. Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
Phần thứ tư. Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị
Phần thứ năm. Quy định về vị trí việc làm và chính sách tinh giản biên chế
Phần thứ sáu. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ bảy. Quy định về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
Phần thứ tám. Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

SÁCH CÓ ĐỘ DÀY 400 TRANG, GIÁ PHÁT HÀNH 395.000Đ/1 QUYỂN

Điện thoại: 02862682184 – 0917101389

Email:[email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!