Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (bộ 3 quyển)

-13%

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (bộ 3 quyển)

2.246.000 1.950.000

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Nội dung của bộ sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Từ Mặt trận Dân tộc giải phóng đến Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Phần thứ hai: Hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trên các chiến trường và trong lĩnh vực đối ngoại.

Phần thứ ba: Niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời và một số văn kiện, hình ảnh tư liệu lịch sử.

Bộ sách là một công trình có giá trị nhiều mặt về chính trị, tư tưởng, tư liệu lịch sử, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nội dung bộ sách phản ánh một cách khái quát, sinh động và tương đối toàn diện, có hệ thống quá trình hình thành, hoạt động và những đóng góp to lớn của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trên tất cả các lĩnh vực, các chiến trường ở miền Nam, từ đô thị đến nông thôn đồng bằng, rừng núi, từ cơ sở đến Trung ương.

Do dung lượng bộ sách rất lớn, với hơn 2.000  trang, để thuận tiện cho độc giả, bộ sách được tách thành ba quyển.

So với lần xuất bản trước, trong lần xuất bản này có bổ sung một số bài và chuyển đổi vị trí của một số bài giữa các tập với nhau nhằm bảo đảm tính lôgíc, hệ thống của bộ sách.

Bộ sách có số trang: Tập 1: 696; Tập 2: 848; Tập 3: 832.

Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang hơn: 2000 trang
Giá tiền: 2.246.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2021

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!