-18%

QUY ĐỊNH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

395.000 325.000

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Ngày 02 tháng 2 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, thay thế Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Quy định trên nêu rõ quan điểm, nguyên tắc là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm; nghiêm cấm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Nhằm cung cấp tài liệu nêu trên và các quy định, tài liệu liên quan trong công tác đảng. Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng xuất bản cuốn sách:

QUY ĐỊNH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần như sau:

Phần thứ nhất. TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Phần thứ hai. QUY ĐỊNH VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 Phần thứ ba. QUY TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO, KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA CẤP ỦY TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẾN CƠ SỞ

Phần thứ tư. PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ VÀ BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ

Phần thứ năm. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

Phần thứ sáu. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

Phần thứ bảy. TRA CỨU CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Trong quá trình hệ thống, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để hoàn thiện hơn khi tái bản.

Sách dày 400 trang, khổ 19×27 Giá bìa 395.000

Phòng Kế hoạch phát hành; 02862682184 – 0917101389

Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Chính Trị Pháp Luật Kiểm Toán Tài Chính

Điện thoại: 028 6268 2184 Di động: 0909.781.389 – 0917.101.389

Trân trọng giới thiệu !!!